Att som sörjande anhörig gå igenom ett dödsbo är många gånger jobbigt, både fysiskt och mentalt. Det tar tid och energi att ta hand om städning och rensning av den avlidnes bostad. Det är där Arleya’s Bygg & Städservice kommer in, vi avlastar dig när kraften saknas och sorgen är för stor.

Vad som specifikt ingår vid städning av ett privat dödsbo varierar. Det bästa är om vi kan komma och titta på bostaden och ge förslag på en städlösning som är anpassad efter omständigheterna. Kontakta oss så kommer vi tillsammans fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig med städningen i dödsboet.

Shopping Basket